ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ

 • Étude ou Caprice. Die Entstehungsgeschichte der Violinetüde, Διδακτορική διατριβή, έκδοση Wilhelm Fink Verlag, Μόναχο 1967
 • Παραδόσεις Ιστορίας της Μουσικής, εκδόσεις University Studio Press, Θεσσαλονίκη 1981
 • Μορφολογία και Ανάλυση της Μουσικής Εισαγωγή, εκδ. University Studio Press, Θεσσαλονίκη 1994
 • Το κανονάκι. Προέλευση, ιστορία, εκδ. University Studio 
Press, Θεσσαλονίκη 1996
 • Ελληνική και Ευρωπαϊκή Μουσική. Εικονογραφημένη Ιστορική Εισαγωγή, (μαζί με τους Δημήτρη Γιάννου και Αλ. Γουλάκη - Βουτυρά), έκδοση Συλλόγου Φίλων Μουσικής Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 1998

ΑΡΘΡΑ

 • Die Violintechnik zwischen Barock und Klassik in Italien und Oesterreich um die Mitte des 18. Jahrhunderts, Beiträge zur Auffürungspraxis, Δ/ντης έκδοσης V. Schwarz, Graz 1972, 114-125
 • Μουσικοποιητική δομή στο ελληνικό δημοτικό τραγούδι. Μία χαρακτηριστική περίπτωση, Λαογραφία, τομ. ΚΗ' (ΧΧVΙΙΙ), Αθήνα 1972, 66-80
 • Klavieretüde oder Violinetüde? Zur Frage der chronologischen Priorität, Die Musikforschung, τεύχος 3, 1973, 333-334
 • Deutsche Musik, deutsche Kultur. Eine Einführung, Δ/ντης έκδοσης Η. Fischer, Erich Schmidt Verlag, Βερολίνο 1978, 64-72
 • Bemerkungen zur Systematisierung der neugriechischen Volkslieder, Bericht über die Systematisierung von Volksweisen in Bled Yugoslawien, εκδ. Institut für Musikforschung, Βιέννη 1974, 57-60
 • Violintechnik und Methodik in der Violinetüde um 1800. Beiträge zur Aufführungspraxis, Βιέννη 1975, 123-132
 • Μakedonisches Leben in Liedern und Tänzen, Περιοδικό Merian Makedonien und Athoskloester τεύχος 12/ΧΧV, Αμβούργο 1972, 100 κ.ε.
 • Το "κανονάκι", ένα λαϊκό μουσικό όργανο. Έρευνα για την προέλευση του, Πρακτικά Α' Συμποσίου Λαογραφίας του βορειοελλαδικού χώρου, έκδοση ΕΜΧΑ, Θεσσαλονίκη 1976, 35-54
 • Η λύρα της Θράκης, Πρακτικά Γ' Συμποσίου Λαογραφίας του βορειοελλαδικού χώρου, έκδοση ΙΜΧΑ, Θεσσαλονίκη 1979, 273-282
 • http://users.auth.gr/~marsias/graphics/graphs/bullet.gif);">Η μουσική συλλογή από την ιδιωτική βιβλιοθήκη του Όθωνα της Ελλάδος, Περιοδικό Ελληνικά, τομ. 31, Θεσσαλονίκη 1979, 453-481
 • Die Musiksammlung aus der Bibliothek König Ottos von Griechenland, Musik in Bayern, Halbjahresschrift der Bayerischen Musikgeschichte, τομ. 16-19 Tutzing 1979, 55-93
 • Μουσική ζωή και παιδεία στη Θεσσαλονίκη, Αφιέρωμα τεσσαρακονταετηρίδας Ε.Μ.Σ., Θεσσαλονίκη 1980, 295-349
 • Η δημιουργία της όπερας, Μοντεβέρντι ο πρώτος της μεγάλος συνθέτης, Χρονικά Ερευνητικού Κέντρου Αλεξανδρουπόλεως, Τομ. II, Αλεξανδρούπολη 1981, 25-35
 • Hauptformen griechischer Musik und ihre Entwicklung, Kultur im Migrationsprozess, εκδ. Michael Fehr, Βερολίνο 1982, 39-45
 • Τραγούδια των Ελλήνων της Ρουμανίας από τον 18ο αιώνα, Πρακτικά Δ' Συμποσίου Λαογραφίας του βορειοελλαδικού χώρου, έκδοση ΙΜΧΑ, Θεσσαλονίκη 1983, 17-24
 • Καταγραφές ελληνικών μελωδιών από τα τέλη του 18ου και τις αρχές του 19ου αιώνα, Παράρτημα Επιστημονικής Επετηρίδας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ αριθ. 44, Θεσσαλονίκη 1984, 51-84
 • Aktuelle Volksliedforschung in Griechenland, Jahrbuch für Volksliedforschung 31, Erich Schmidt Verlag, Βερολίνο 1986, 117-120
 • Die Entstehung der neugriechischen Kunstmusik im Anschluss an die europäische Musiktradition im 19. Jahrhundert,Griechische Musik und Europa, Orbis Musicarum 3, R.M. Brandl u. E. Konstantinou, Edition Herodot, Aachen 1988, 51-66
 • Μουσικό επίγραμμα από τη Λαυρεωτική, Πρακτικά Γ' Επιστημονικής Συνάντησης ΝΑ. Αττικής (5 - 8 Νοέμβρη 1987) έκδοση Επιμορφωτικού Συλλόγου Καλυβιών, Καλύβια 1988, 423-430
 • Η διαμορφωτική δύναμη της μουσικής και η επίδραση της στον άνθρωπο στην αντίληψη των αρχαίων Ελλήνων, περιοδικό Μουσικοτροπίες, Θεσσαλονίκη 1989, 9-16
 • Μουσικό επίγραμμα από τη Μηλιά Πηλίου, περιοδικό Μουσικοτροπίες, τεύχος 3, Θεσσαλονίκη 1990, 42-51
 • Επισημάνσεις του Θρασύβουλου Γεωργιάδη για την προέλευση του συρτού καλαματιανού, περιοδικό Μουσικοτροπίες, τεύχος 3, Θεσσαλονίκη 1991, 18-22
 • Tradition und Inovation in der Volksmusikpflege im heutigen Griechenland, Wissenschaftliches Forum musikalische Volkskultur, Puchberg am Schneeberg 1988, Internationale Organisation für Volkskunst, Mödling 1991, 9-16
 • Στόχοι της ελληνικής μουσικολογικής έρευνας. Το πανεπιστήμιο στην Ελλάδα σήμερα. Οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές διαστάσεις, Έκδοση Ίδρυμα Σάκη Καράγιωργα, Αθήνα 1991, 234-236
 • Zwei neue Funde altgriechischer Musik aus Lauerotike und aus Pelion, Die Musikforschung 42, τεύχος 4, 1989 307-325
 • Die Funktion von Text und musik bei der Formgestaltung im griechischen Volkslied, Studien zur Volksmusikforschung 5, Δ/ντης έκδοσης, H. Braun, Βέρνη 1990, 158-167
 • Characteristica der Rythmik und Metrik in der griechischen Volksmusik, Musicologica Slovaca, έκδοση της Ακαδημίας Επιστημών της Σλοβακίας 1990, 133-145
 • Ο χορός "Ρωμέκα" σε μουσικές καταγραφές ξένων περιηγητών, Πρακτικά ΣΤ' Συμποσίου Λαογραφίας του βορειοελλαδικού χώρου (7 - 10 Μαΐου 1989), Θεσσαλονίκη 1991, 109-130
 • Eine antike Musikinschrift aus dem Heiliktum des Herakles Pankrates, Die Musikforschung 47, τεύχος 4, 1994, 349-365
 • Οι σχέσεις ποιητικής και μελωδικής δομής στο ελληνικό δημοτικό τραγούδι (ελλαδικό και κυπριακό), Πρακτικά συνεδρίου 'Ή δημοτική Μουσική στην Κύπρο", Λευκωσία 1996, 5-15
 • Η μουσική ζωή στη νεώτερη και σύγχρονη Θεσσαλονίκη, "Θεσσαλονίκη Ιστορία και Πολιτισμός", έκδοση Οργανισμού Πολιτιστικής Πρωτεύουσας Θεσσαλονίκης - Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη 1997, 138-159)
 • Οργάνωση και Συστηματοποίηση της Μουσικής Παιδείας στην Ευρώπη στα τέλη του 18ου αι., Πρακτικά 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου της Ελληνικής Ένωσης για τη Μουσική Εκπαίδευση (Ε.Ε.Μ.Ε.) (26 - 29 Ιουνίου 1998), Μουσική Εκπαίδευση, τεύχος 3, τόμος 1, Θεσσαλονίκη 1998, 113-119

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ

 • Ελληνικά Δημοτικά Τραγούδια (Μουσική εκλογή), τομ. Γ' Αθήνα 1968, υπό Γεωργ. Κ. Σπυριδάκη - Σπυρ. Δ. Περιστέρη (Δημοσιεύματα του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών αρ. 10. Στο περιοδικό ΕΛΛΗΝΙΚΑ, τομ. 25, Θεσσαλονίκη 1972, 485-48
 • Samuel Bod-Bovy, Chansons populaire de Crete occidentale, Γενεύη 1972. Edition Minkoff, XII, 321 S. Στο Jahrbuch für Volksliedforschung, Βερολίνο 1973, 179-180
 • Beiträge zur Musikkultur des Balkans, Bd. Ι, έκδ. R. Flotzinger, Graz 1975, Χ, 138 S. (Grazer musikwissenschaftliche Arbeiten Βd Ι). Στο περιοδικό Die Musikforschung, τεύχος 2, 1979, 184-185
 • Horaz-Vertonungen von Mittelalter bis zur Gegenwart. Eine Anthologie von J. Draheim und G. Wille. Heuremeta, Studien zur Literatur, Sprache und Kultur der Antike, Bd. 7a, Verlag B. R. Grüner BV Amsterdam 1985, 221 S. Στο περιοδικό ΕΛΛΗΝΙΚΑ τομ. 36, Θεσσαλονίκη 1985, 207-209
 • Samuel Bod-Bovy, Δοκίμιο για το Ελληνικό Δημοτικό Τραγούδι. Έκδοση Πελοποννησιακού Λαογραφικού Ιδρύματος, Ναύπλιο 1984, 8ο, σ. XVII, 112. Στο περιοδικό ΕΛΛΗΝΙΚΑ, Τομ. 36, Θεσσαλονίκη 1985, 209-212
 • Samuel Bod-Bovy, Essai sur la Chanson populaire Grecque, Fondation Ethnographique du Peloponnese, Nauplie1983, XVII, 112. Στο περιοδικό, Jahrbuch für Volksliedforschung, Βερολίνο 1986, 202-203
 • Slavko Topic, Kirchenlieder der bosnischen Katholiken, Έκδοση Gustav Bosse Verlag 1986, 335 S. Στο περιοδικό Die Musikforschung 41, τεύχος 3, 1988, 287-288
 • Griechische Musik und Europa, Antike-Byzanz-Volksmusik der Neuzeit, 1988, εκδ. Rudolf Brandl - Evangelos Konstantinou, Aachen 1988, Alano-Verlag, Ed. Herodot, 155 S. Στο περιοδικό ΕΛΛΗΝΙΚΑ, τομ. 41, Θεσσαλονίκη 1990, 203-207.
 • Samuel Bod-Bovy, Κουτσοβλάχικα τραγούδια της Θεσσαλίας (ελληνική μετάφραση της Δέσποινας Μαζαράκη), έκδ. Φ.Ι.Λ.Ο.Σ. Τρικάλων, Θεσσαλονίκη 1990, σ. ιστ' 65. Στο περιοδικό ΕΛΛΗΝΙΚΑ τομ. 42, Θεσσαλονίκη 1991 - 1992, 229 - 232. Επίσης και στο Jahrbuch für Volksliedforschung 37, έκδοση του Deutsches Volksliedarchiv (Erich Schmidt Verlag), Βερολίνο 1992, 196-197

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

 • Σπυρίδωνα Ξύνδα, Δώδεκα τραγούδια με συνοδεία πιάνου (εισαγωγή, σχόλια, επιμέλεια Δημήτρης Θέμελης), Μουσικός εκδοτικός οίκος Γ. Φιλ.Νάκα, Αθήνα (χ.χ.)
 • Τραγούδια του Τριλόφου (δίσκος βινυλίου), έκδοση του Τμήματος Μουσικών Σπουδών της Σχολής Καλών Τεχνών του Α.Π.Θ. (παραγωγή: Δημήτρης Θέμελης, Γιάννης Καϊμάκης, Επιτροπή Ερευνών Α.Π.Θ.), Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 1997
 • Τραγούδια της Ικαρίας (δίσκος CD) έκδοση του Τμήματος Μουσικών Σπουδών της Σχολής Καλών Τεχνών του Α.Π.Θ. (παραγωγή: Δημήτρης Θέμελης, Γιάννης Καϊμάκης, Επιτροπή Ερευνών Α.Π.Θ.), Θεσσαλονίκη, Ιανουάριος 2001

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ


(από τα γερμανικά)

 • Θρασύβουλος Γεωργιάδης Μουσική και Γλώσσα. Το Ιστορικό Γίγνεσθαι της Δυτικής Μουσικής στη Μελοποίηση της Λειτουργίας, Εκδόσεις Νεφέλη, Αθήνα 1994.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ

 • Ειδικοί τομείς νεοελληνικής μουσικής: Tάσεις και τεχνοτροπίες του 20ου αιώνα, Σημειώσεις Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη εαρινό εξάμηνο 1994
 • Ιστορική αρμονία και αντίστιξη: Χαρακτηριστικές φάσεις της εξέλιξης της δυτικης Πολυφωνίας, Σημειώσεις Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη χειμερινό εξάμηνο 1994 - 95
 • Μορφολογία και ανάλυση: Τα λείψανα της αρχαίας ελληνικής μουσικής και η σημειογραφία τους, Σημειώσεις Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη 1995
 • Μορφολογία και ανάλυση: Το Ιλεά σε συνθέτες της κλασσικής και ρομαντικής εποχής, Σημειώσεις Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη 1996
 • Μορφολογία και ανάλυση: Το κουαρτέτο εγχόρδων, η συμβολή του στη διαμόρφωση του κλασσικού στυλ και η παραπέρα εξέλιξη του, Σημειώσεις Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη 1996

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

Από το 1969 μέχρι σήμερα ο μουσικολόγος Δημήτρης Θέμελης έδωσε πολυάριθμες διαλέξεις με διάφορα θέματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Οι περισσότερες από αυτές πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια καλλιτεχνικών εκδηλώσεων.