Εκτύπωση

ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΟΡΧΗΣΤΡΑ

 • Συμφωνία αρ. 1, έργο 65 - 1998
 • Συμφωνία αρ. 2, έργο 67 - 1999
 • Συμφωνία αρ. 3, έργο 86 - 2002
 • Συμφωνία αρ. 4, έργο 102 - 2004
 • Συμφωνία αρ. 5 - 2009
 • Συμφωνία αρ. 6 (σε ποίηση Γ. Θέμελη) - 2010
 • Συμφωνία αρ. 7 - 2011
 • Συμφωνιέτα για ορχήστρα εγχόρδων αρ. 1, έργο 40α - 1996
 • Συμφωνιέτα για ορχήστρα εγχόρδων αρ. 2 - 2000
 • Συμφωνιέτα για ορχήστρα σαξοφώνων - 2003
 • Συμφωνικό Δίπτυχο, έργο 29α - 1985
 • Ικαριώτικος χορός - 2003
 • Μακεδονικός χορός - 2004
 • Νησιώτικος χορός - 2004
 • Εισαγωγή «Στο δρόμο του κίτρινου αστεριού» - 2004
 • Χριστουγεννιάτικη Καντάτα (για Ορχήστρα και μικτή χορωδία) - 2002
 • Βαλκανική Σουίτα - 2008
 • Ικαριώτικη Σουίτα - 2011
 • Σαμιακή Σουίτα - 2011